0533 523 62 04
tokeraziz@gmail.com aziztoker.com
Soğanlı Caddesi No:77 Güngören / İSTANBUL

Böbrek Taşı Hastalığı

Böbrek taşları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Ülkemizde her 100 kişiden yaklaşık 15 i  böbrek taşı hastasıdır.

Böbrek taşları  idrar ile atılan vücut tuzlarının çeşitli nedenlerle böbreklerde birikmesi ve kristalleşmesi  sonucu oluşur.

 

Bu Taşlar Nasıl Oluşur?

İlk neden su tüketiminin az olmasıdır. Suyun az tüketilmesi idrar tuzlarının idrarda yoğunlaşmasına ve kristalleşip taş oluşumuna sebep olur.  Ayrıca tuz tüketiminin yüksel olması, yüksek proteinli diyetler, ailede böbrek taşı bulunması, doğumsal böbrek anomalileri, bazı kronik barsak hastalıkları (Crohn hastalığı gibi), uzun süre kullanılan bazı ilaçlar (kalsiyum ve d vitamini içeren ilaçlar gibi) böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlar.

 

Böbrek Taşları Nasıl Belirti Verir?

En sık görülen belirti yan ağrısıdır. Genellikle tek taraflı olan yan ağrısının şiddeti artıp azalır. İşeme ile ilgili şikayetler: Sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma, kesik kesik işeme, idrarda kanama diğer sık görülen problemlerdir. Bu şikayetlere ek olarak bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş görülebilir.

 

Böbrek Taşı Tanısı Nasıl Konur?

Böbrek taşı şüphesi olduğu bulunan hastalarda tanıyı en kolay koyan görüntüleme yöntemi bilgisayarlı tomografidir (BT). Bilgisayarlı tomografinin (BT)  çekilemediği durumlarda, özellikle gebelerde, ultrasonografi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemleri kullanılır. Ayrıca idrar tahlili, kan sayımı ve böbrek fonksiyon testleri gerekli durumlarda yapılır.

 

Böbrek Taşları Nasıl Tedavi Edilir?

Böbrek taşlarının tedavisi taşın büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre değişkenlik gösterir. Böbrekten çıkmış ve idrar yoluna girmiş 7 mm’den küçük çaplı taşlarda ilaç tedavisi ve bol su tüketimi ile taşın düşürülmesi beklenir. Ancak düşürülemeyen ve 7 mm’den büyük taşlarda genellikle müdahale gerekir. ESWL (vücut dışı şok dalga tedavisi) 15 mm’ye kadar olan böbrek ve kanal taşlarında uygun seçenektir. Ancak ESWL ile kırılamayan ve çapı 15 mm’den büyük taşlarda endoskopik cerrahi (idrar yolundan girilerek böbrek kanalındaki taşların kırılması ) ve perkütan nefrolitotomi (böbreğe sırttan  girilerek böbrek içindeki taşların kırılması) önerilir. Çok büyük ve yaygın böbrek taşlarında bu girişimler birbirini tamamlar.